ua en pl ru 
WIADOMOŚCI
Fotografowie z Rzeszowa będą wędrowali "Śladami polskości" w Łucku

Fotografowie z Rzeszowa będą wędrowali "Śladami polskości" w Łucku

20-24 października 2014 roku fotografowie z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego będą odwiedzać Ukrainę Zachodnią w ramach fotopleneru "Śladami polskości". Impreza odbywa się w ramach projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko – ukraińskiego pogranicza”, partnerem w realizacji którego zostanie Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łucka.

Cały dzień 21 października fotografowie poświęcą swój czas Łucku. Zaplanowane do zwiedzania następujące zabytki historyczne: Kościół Katedralny św. Piotra i Pawła, Sobór Katedralny Trójcy Świętej, dawne kościoły Bernardynów, Dominikanów, Sióstr Brygitek, Trynitarów, Klasztor Bazyliański, Wielka Synagoga i oczywiście wspaniały Łucki Zamek. Oprócz Łucka fotografowie planują odwiedzić Żółkiew, Bełz, Ołykę, Klewań, Równe, Dubno, Krzemieniec Zbaraż oraz Tarnopol. Po drodze fotografowie spotkają się z przedstawicielami stowarzyszeń kultury polskiej, duchowieństwa katolickiego i z fotografami lokalnymi.

Po powrocie do Rzeszowa i po przetwarzaniu tych zdjęć, fotografowie przedstawią swoje prace na wystawie oraz wydrukują album ze zdjęciami. Tak więc, plener będzie sprzyjał popularyzacji wielokulturowego dziedzictwa Ukrainy i Łucka w szczególności.

21 października o godzinie 10.00 w Centrum informacji turystycznej i usług m. Łucka odbędzie się konferencja prasowa z pierwszym zastępcą burmistrza m. Łucka Światosławem Krawczukiem, przedstawicielem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego oraz z fotografem Łuckim Wiktorem Czuchrajem. Zapraszamy do udziału.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Projekt „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko – ukraińskiego pogranicza” jest realizowany przez grono instytucji samorządowych miast Łucka, Iwano-Frankiwska i Rzeszowa z kwietnia 2013 roku.

Projekt obejmuje szereg działań kulturalnych i społecznych, które ułatwią współpracę między uczestniczącymi miast dla ich rozwoju kulturalnego i społecznego.

Największym wydarzeniem, które zostało zrealizowane w Łucku to Festiwal-Forum Sztuk Współczesnych „Art Territory”.

Projekt „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko – ukraińskiego pogranicza” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 

Print 

Napisz recenzję
Imię:
Komentuj:
Wpisz kod: